Giữ an toàn công cộng
ở một siêu đô thị tại Mỹ Latin

Hàng ngày, hệ thống phát hiện thành công khoảng 100 tội phạm. Trong ngày triển khai hệ thống nhận dạng khuôn mặt đầu tiên, 7 tội phạm truy nã bị bắt giữ.

Với FindFace, việc xử lý dữ liệu từ video của camera giám sát để tìm tội phạm truy nã và người mất tích hoàn toàn tự động, cảnh sát nhận được cảnh báo ngay khi «đối tượng quan tâm» xuất hiện trong tầm nhìn của bất kỳ camera được kết nối nào.
60 ngàn ảnh
của những kẻ phạm tội đã được đưa vào cơ sở dữ liệu tội phạm truy nã
300 camera
được tích hợp với công nghệ NtechLab trên toàn thành phố, bao gồm cả trên tàu điện ngầm và trong đường hầm
100 tội phạm tiềm năng
được xác định hàng ngày bởi hệ thống NtechLab
95%
nhận dạng khuôn mặt chính xác

Việc triển khai đã cải thiện đáng kể khả năng của các viên chức thực thi pháp luật trong việc sử dụng CCTV để phản ứng và điều tra tội phạm.

ĐƯA MỨC ĐỘ BẢO MẬT CỦA BẠN
LÊN MỘT TẦM CAO MỚI