Từ ngày 30 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, tại thủ đô Brasilia, Hội nghị chuyên đề về An ninh lần thứ 4 đã được tổ chức. Đây là sự kiện dành cho các giám đốc điều hành cấp cao nhất của nhiều cơ quan thực thi pháp luật Brazil, cơ quan tình báo và các tổ chức khác chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh quốc gia. Bài thuyết trình từ nhóm thành viên Brazil của chúng tôi «Nhận dạng khuôn mặt: Kiến trúc và tầm nhìn hoạt động của một hệ thống quy mô lớn» đã khơi dậy sự quan tâm sâu sắc của những người tham dự. Gian hàng của NtechLab, nơi các đồng nghiệp của chúng tôi trình diễn công nghệ phân tích video đa đối tượng, đã thu hút hơn 100 khách quan tâm trong hai ngày, bao gồm cả các trưởng phòng cảnh sát khu vực và các nhà báo.