NIBM là tổ chức giáo dục đầu tiên ở Sri Lanka triển khai công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Hệ thống được sử dụng để kiểm soát truy cập và quản lý chấm công. Nhận dạng khuôn mặt sẽ cho phép sinh viên truy cập nhanh chóng, không cần tiếp xúc và thuận tiện vào trường đại học.