Báo chí Trung tâm

Thông cáo báo chí và Tin tức

Sản phẩm mới — NtechPay
18.02.2022
NtechPay là một cơ sở hạ tầng ‘thanh toán qua khuôn mặt' hoàn chỉnh cho phép khách hàng của các nhà bán lẻ, ngân hàng, công ty vận tải và nhà cung cấp dịch vụ thực hiện thanh toán chỉ bằng cách sử dụng «ảnh tự chụp».
NtechLab tại hội nghị the OpenTalks. AI
18.02.2022
NtechLab rất vinh dự được tham gia vào OpenTalks. AI hôm qua cũng như hôm nay, và tỏ lòng biết ơn đến Evgeny Kononenko vì đã có bài phát biểu sâu sắc về nhận dạng khuôn mặt, tiết lộ những vấn đề và thách thức cấp bách nhất trong lĩnh vực này.
Công nghệ ngăn chặn gian lận nhận dạng Liveness đã được phòng thí nghiệm iBeta xác minh
15.02.2022
Công nghệ ngăn chặn các hành vi gian lận danh tính Liveness của chúng tôi đã vượt qua thử nghiệm PAD (Phát hiện Tấn công Bản Giới thiệu) cấp độ 1 của Phòng Thí nghiệm Đảm bảo Chất lượng iBeta uy tín.

Thư viện

thư viện bộ lọc
tất cả ảnh

PR (quan hệ công chúng) Liên hệ

Alexander Tomas
Giám đốc truyền thông quốc tế

Tôi đã đọc Privacy Policy và tôi đồng ý cung cấp miễn phí, có chủ ý về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình*

Tôi đồng ý nhận thông tin tiếp thị