BLOG NTECHLAB VỀ NHỮNG THÀNH CÔNG
CỦA SINH TRẮC HỌC KHUÔN MẶT

TẤT CẢ BẢN GHI CÓ THẺ #Ý KIẾN CHUYÊN GIA

Quy mô của Trí tuệ nhân tạo (AI) trong Thị trường chăm sóc sức khỏe toàn cầu đã vượt quá 4,2 tỷ đô la vào năm 2020 và dự kiến tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) sẽ là 33,7% từ 2021 đến 2027, đạt 34,5 tỷ đô la vào cuối giai đoạn này. Theo Hype Cycle (Chu kỳ Bong bóng) của Gartner đối với các Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe, công nghệ đang ở đỉnh điểm của kỳ vọng lạm phát.

THỬ PHIÊN BẢN DEMO
NGAY HÔM NAY