การจัดหาความปลอดภัยของมวลชน
ในเขตเมืองใหญ่ที่ละตินอเมริกา

ระบบจะตรวจพบอาชญากรได้สำเร็จประมาณ 100 คนในแต่ละวัน การใช้ระบบจดจำใบหน้าในวันแรกสามารถจับกุมบุคคลที่อยู่ในรายชื่อของผู้ที่ต้องการตัวได้ 7 คน

FindFace ทำให้สามารถประมวลผลข้อมูลจากกล้องวงจรปิดโดยอัตโนมัติในทุกขั้นตอนเพื่อค้นหาบุคคลที่ต้องการ และสูญหายได้ และตำรวจจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีที่มี «วัตถุน่าสงสัย» ปรากฏขึ้นที่มุมกล้องซึ่งกำลังเชื่อมต่ออยู่
60,000 ภาพถ่าย
ภาพถ่ายจำนวน 60,000 ภาพของผู้กระทำความผิดที่ทราบจะถูกรวมอยู่ในฐานข้อมูลของบุคคลซึ่งเป็นที่ต้องการของทางการ
กล้อง 300 ตัว
กล้อง 300 ตัวจะถูกรวมเข้ากับเทคโนโลยี NtechLab ทั่วทั้งเมืองซึ่งรวมไปถึง รถไฟใต้ดิน และทางเดินที่ลอดผ่านใต้ถนน หรือทางรถไฟ
ผู้ต้องสงสัยว่าอาจเป็นอาชญากร 100 คน
ผู้ต้องสงสัยว่าอาจเป็นอาชญากร 100 คนจะถูกระบุตัวตนจากระบบ NtechLab ทุกวัน
95%
ความแม่นยำในการจดจำใบหน้า 95%

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายมีได้นำระบบมาใช้เพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้ข้อมูลกล้องวงจรปิดเพื่อตอบสนอง และตรวจสอบการกระทำความผิดอย่างจริงจัง

ทำให้ระบบการรักษาความปลอดภัยของคุณ
ขึ้นไปสู่ระดับใหม่