การระบุตัวผู้กระทำความผิด
ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตัวตนแบบเคลื่อนที่

รีวิวจาก พันธมิตร

«สถานีเคลื่อนที่การจดจำใบหน้าโดย NtechLab พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือระบุตัวตนที่เร็ว และแม่นยำที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมการเข้า-ออกงานกิจกรรมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ»

อีวาน บาคีลอฟ
รองหัวหน้าตำรวจกระทรวงมหาดไทยของรัสเซีย
จุดระบุตัวตนด้วยข้อมูลทางชีวภาพแบบเคลื่อนที่สร้างขึ้นบนโครงเหล็กรองรับบนรถตู้ขนาดมาตรฐาน กล้องที่ติดตั้งอยู่บนโครงสร้างของเครื่องตรวจจับโลหะช่วยทำให้สามารถควบคุมการเข้า-ออกงานกิจกรรมพิเศษ ปฏิเสธการเข้า-ออกของผู้มาเยือนที่ไม่ต้องการ และป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย
11
ติดตั้งกล้อง 11 ตัวไว้ที่สถานีเคลื่อนที่ทุกแห่ง
50+
ระบุชาวต่างชาติที่กระทำความผิดเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานได้มากกว่า 50 คน
17
ผู้กระทำความผิด 17 คนต้องเดินทางออกนอกประเทศภายหลังจากการสอบสวน

  • สถานีเคลื่อนที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในระหว่างที่มีการจัดงานกิจกรรมขนาดใหญ่ได้มากมาย รวมทั้งยังช่วยตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว และช่วยป้องกันอาชญากรรม
  • สถานีเคลื่อนที่ทำงานเองโดยอัตโนมัติทุกอย่าง และสามารถติดตั้งได้ในทุกสถานที่ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงโดยไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟฟ้า หรือเครือข่ายของข้อมูล
ทำให้ระบบการรักษาความปลอดภัยของคุณ
ขึ้นไปสู่ระดับใหม่