โปรแกรมพันธมิตรของ
NTECHLAB

ร่วมเป็นพันธมิตรกับ NtechLab เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของอนาคต
ในตลาดโซลูชั่นด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (การรับภาพของคอมพิวเตอร์) ของโลก

เกี่ยวกับ NTECHLAB

NtechLab เป็นพันธมิตรทางเทคโนโลยีของคุณเพื่อการขาย จัดส่ง และปรับใช้โซลูชั่นด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทัศน์คุณภาพสูงบนแพลตฟอร์มของเราอย่างรวดเร็ว: FindFace Multi

แพลตฟอร์มสำหรับการวิเคราะห์วิดีโอหลายวัตถุ และการระบุตัวตนด้วยข้อมูลทางชีวภาพ
มาตรฐานเทคโนโลยีระดับโลกซึ่งมีอัลกอริธึมที่ดีที่สุด
ผู้สร้างโซลูชั่นคอมพิวเตอร์วิทัศน์ที่สามารถนำไปใช้งานในภาครัฐ และภาคธุรกิจได้

NTECHLAB ในปัจจุบัน

บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์วิทัศน์ชั้นนำระดับโลก

มากกว่า 20
ประเทศทั่วโลก

อัลกอริธึมของ NtechLab ได้รับการยอมรับจากชุมชนมืออาชีพจากการได้รับตำแหน่งอันดับต้น ๆ ในการแข่งขัน และเวทีประกวดอิสระมากมาย

อันดับ 1
จากการจัดอันดับในระดับนานาชาติ

NtechLab มีสำนักงานในภูมิภาคในยุโรป ละตินอเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง รัสเซีย และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปมากกว่า 20 ประเทศ

มากกว่า150
ผู้เชี่ยวชาญระดับโลก

ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า 150 คน ซึ่งประกอบไปด้วย นักวิทยาศาสตร์ นักพัฒนา วิศวกร และนักวิเคราะห์ผู้กำลังทำการปรับปรุง FindFace Multi จาก NtechLab อย่างต่อเนื่อง

มากกว่า 400,000 ตัว
กล้องของลูกค้ามากกว่า 400,000 ตัว

มีกล้องจำนวนมากที่ได้ทำการเชื่อมต่อกับโซลูชั่นบนแพลตฟอร์มของ NtechLab เรียบร้อยแล้ว เราได้รับความคิดเห็นในเชิงบวกมากมายจากลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่อง

อัลกอริธึม ที่ ดีที่สุด

มาตรฐานเทคโนโลยีระดับโลก: อัลกอริธึมของ NtechLab
ได้รับการยอมรับจากชุมชนมืออาชีพ
จากการได้รับตำแหน่งอันดับต้น ๆ
ในการแข่งขัน และเวทีประกวดอิสระมากมาย

ปี พ.ศ. 2565

การทดสอบ PAD (Presentation Attack Detection) ระดับ 1 เป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการ iBeta ซึ่งได้ยืนยันว่าอัลกอริธึมของ NtechLab เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 30107−3

ปี พ.ศ. 2564

ธุรกิจเกิดใหม่ด้านปัญญาประดิษฐ์อันดับ 1 ของประเทศในกลุ่ม G20

ปี พ.ศ. 2564

มีประสิทธิภาพดีที่สุดจากการทดสอบจากหน่วยงานอิสระต่าง ๆ 7 รายการ

อัลกอริธึมสร้างข้อมูลบันทึกของการทำงานที่มีประสิทธิภาพตลอดเวลาในรูปแบบการทดสอบแยกกัน 3 ครั้ง

ปี พ.ศ. 2563

รางวัลอันดับที่ 3 การตรวจจับของปลอม

ปี พ.ศ.2562

รางวัลอันดับที่ 2 ด้านการจดจำการกระทำในวิดีโอ

พ.ศ. 2561

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการจดจำด้วยการใช้ฐานข้อมูลของภาพถ่ายซึ่งถูกถ่ายในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม

รางวัลอันดับที่ 3 ในการจดจำคนเดินเท้า และนักปั่นจักรยานในวิดีโอผ่านกล้องวงจรปิดในเมือง

ปี พ.ศ. 2560

ความแม่นยำในการตรวจสอบที่ดีที่สุด

ระบุตัวตนได้เร็วที่สุด

จดจำอารมณ์ได้ดีที่สุด

ปี พ.ศ. 2558

การจดจำใบหน้าที่มีความแม่นยำมากที่สุด

แซงหน้า Google และคู่แข่งรายอื่น ๆ

ปี พ.ศ. 2565

การทดสอบ PAD (Presentation Attack Detection) ระดับ 1 เป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการ iBeta ซึ่งได้ยืนยันว่าอัลกอริธึมของ NtechLab เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 30107−3

ปี พ.ศ. 2564

ธุรกิจเกิดใหม่ด้านปัญญาประดิษฐ์อันดับ 1 ของประเทศในกลุ่ม G20

ปี พ.ศ. 2564

มีประสิทธิภาพดีที่สุดจากการทดสอบจากหน่วยงานอิสระต่าง ๆ 7 รายการ

อัลกอริธึมสร้างข้อมูลบันทึกของการทำงานที่มีประสิทธิภาพตลอดเวลาในรูปแบบการทดสอบแยกกัน 3 ครั้ง

ปี พ.ศ. 2563

รางวัลอันดับที่ 3 การตรวจจับของปลอม

ปี พ.ศ.2562

รางวัลอันดับที่ 2 ด้านการจดจำการกระทำในวิดีโอ

พ.ศ. 2561

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการจดจำด้วยการใช้ฐานข้อมูลของภาพถ่ายซึ่งถูกถ่ายในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม

รางวัลอันดับที่ 3 ในการจดจำคนเดินเท้า และนักปั่นจักรยานในวิดีโอผ่านกล้องวงจรปิดในเมือง

ปี พ.ศ. 2560

ความแม่นยำในการตรวจสอบที่ดีที่สุด

ระบุตัวตนได้เร็วที่สุด

จดจำอารมณ์ได้ดีที่สุด

ปี พ.ศ. 2558

การจดจำใบหน้าที่มีความแม่นยำมากที่สุด

แซงหน้า Google และคู่แข่งรายอื่น ๆ

การพัฒนา ทางธุรกิจ

ขาย Find Face Multi จาก NtechLab ให้กับธุรกิจ และหน่วยงานราชการ
การจดจำหลายวัตถุเปิดโอกาสใหม่ในการแก้ปัญหางานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์จากวิดีโอ

โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง
ความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผู้โดยสารในสนามบิน สถานีรถไฟ รถไฟใต้ดิน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งอื่น ๆ
สถาบัน การเงิน
ระบบการระบุตัวตนด้วยข้อมูลทางชีวิภาพ และระบบการจัดการข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อป้องกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากกิจกรรมฉ้อโกง
ภาคส่วน การค้าปลีก
การตรวจจับการฉ้อโกง การเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ และการกำหนดกลุ่มเป้าหมายผ่านการตรวจสอบพื้นที่ของร้านค้าปลีก
เมืองอัจฉริยะ และปลอดภัย
โซลูชั่นที่มีฟังก์ชั่นการทำงานหลายอย่างสำหรับองค์กรของรัฐ และเทศบาลเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในตัวเมือง
สิ่งอำนวยความสะดวก ทางอุตสาหกรรม
การจัดการการเข้า-ออก และการเคลื่อนย้ายพนักงานในพื้นที่ห้ามเข้า-ออก และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎความปลอดภัย
การจัดกิจกรรมสาธารณะ และการรวมตัวกัน
เสริมสร้างความปลอดภัย และยกระดับการจัดงานกิจกรรม และการจัดการ

ทำไมจะต้องเป็นพันธมิตร กับเรา

NtechLab เปิดประตูสู่อนาคต

โปรแกรม พันธมิตร

ใบอนุญาตของ ผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์เวอร์ชั่น NFR ของเรารองรับกล้องได้สูงสุด 3 ตัว และมีไว้สำหรับการใช้งานภายในองค์กรเพื่อวัตถุประสงค์ในการสาธิต และการสนับสนุน

รับใบอนุญาตในการทดลองให้กับลูกค้าของคุณจำนวนเท่าใดก็ได้เพื่อสาธิตการทำงานของผลิตภัณฑ์ หรือนำโครงการนำร่องของเราไปใช้

ผู้จัดการของ NTECHLAB ที่กำหนดไว้สำหรับพันธมิตร

ผู้จัดการที่กำหนดไว้สำหรับพันธมิตรจะกลายเป็นบุคคลสำหรับการติดต่อเพียงคนเดียว และโดยถาวรสำหรับการทำงานร่วมกัน การวางแผน และการจัดการโครงการ เป็นต้น

การวิเคราะห์ตลาด และ แผนธุรกิจ

เราทำงานร่วมกับบริษัทข่าวกรองด้านการตลาดทั่วโลก และมอบเทคโนโลยีให้กับพันธมิตรของเรา เราไม่เพียงแต่มอบเทคโนโลยีเท่านั้น แต่เรายังมอบวิสัยทัศน์ทางการตลาดแบบเต็มรูปแบบ และแผนธุรกิจที่พร้อมใช้งาน และสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับพันธมิตรแต่ละรายได้

การพัฒนา ธุรกิจ

สนับสนุนสำหรับแต่ละบทบาทในช่วงระยะเวลาของการปิดการขายแต่ละขั้นตอน

NtechLab มอบการแบ่งปันลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติแล้ว: โอกาสในการขายที่สร้างขึ้นโดยทีมงานฝ่ายขาย และการตลาดของเราจะถูกกระจายไปยังพันธมิตรตามความเชี่ยวชาญแต่ละด้าน และแต่ละภูมิภาค ซึ่งจะทำให้คุณมีท่อส่งทรัพยากรเพิ่มเติม ในเวลาเดียวกัน เพื่อช่วยให้พันธมิตรสามารถสื่อสารกับลูกค้าของพวกเขาได้ หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้ความช่วยเหลือด้วยการเจรจากับลูกค้าได้ในนามของคุณ และจะช่วยคุณนำซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนไปปรับใช้ได้กับทุกขนาด
ทีมการตลาดของ NtechLab มอบข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญการตลาด และแผนในการสร้างกิจกรรมการตลาดร่วมกันให้กับพันธมิตรของเราด้วยเป้าหมายหลัก คือ การสร้างโอกาสในการขายให้กับพันธมิตร ในขณะเดียวกัน เรายินดีที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาดของพันธมิตรของเรา และให้การสนับสนุนในรูปแบบของการนำเสนอ การสาธิต และสื่อทางการตลาด
การขอคำปรึกษาจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการเปิดขายล่วงหน้าของเราจะสามารถช่วยรับประกันได้ว่าการเปิดตัวโครงการของคุณจะเป็นไปอย่างราบรื่น และมีความเหมาะสมที่สุด
การประชาสัมพันธ์ และการรับรู้แบรนด์เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาธุรกิจ ดังนั้น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ NtechLab จะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสนับสนุนกิจกรรมการขายร่วมกันของเรา แผนการประชาสัมพันธ์ที่ทำร่วมกันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือของเรา
เราจะมอบความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในการแก้ไขปัญหาไปจนถึงการใช้งานให้กับคุณ
ฝ่ายสนับสนุนการสื่อสาร
ระหว่างฝ่ายขายกับลูกค้า

NtechLab มอบการแบ่งปันลูกค้าเป้าหมายที่ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติแล้ว: โอกาสในการขายที่สร้างขึ้นโดยทีมงานฝ่ายขาย และการตลาดของเราจะถูกกระจายไปยังพันธมิตรตามความเชี่ยวชาญแต่ละด้าน และแต่ละภูมิภาค ซึ่งจะทำให้คุณมีท่อส่งทรัพยากรเพิ่มเติม ในเวลาเดียวกัน เพื่อช่วยให้พันธมิตรสามารถสื่อสารกับลูกค้าของพวกเขาได้ หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้ความช่วยเหลือด้วยการเจรจากับลูกค้าได้ในนามของคุณ และจะช่วยคุณนำซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนไปปรับใช้ได้กับทุกขนาด

การตลาด
และการสร้างลูกค้าเป้าหมาย

ทีมการตลาดของ NtechLab มอบข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญการตลาด และแผนในการสร้างกิจกรรมการตลาดร่วมกันให้กับพันธมิตรของเราด้วยเป้าหมายหลัก คือ การสร้างโอกาสในการขายให้กับพันธมิตร ในขณะเดียวกัน เรายินดีที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการตลาดของพันธมิตรของเรา และให้การสนับสนุนในรูปแบบของการนำเสนอ การสาธิต และสื่อทางการตลาด

การสนับสนุน
การเปิดขายล่วงหน้า

การขอคำปรึกษาจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านการเปิดขายล่วงหน้าของเราจะสามารถช่วยรับประกันได้ว่าการเปิดตัวโครงการของคุณจะเป็นไปอย่างราบรื่น และมีความเหมาะสมที่สุด

การรับรู้แบรนด์
และการประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ และการรับรู้แบรนด์เป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาธุรกิจ ดังนั้น ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ NtechLab จะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสนับสนุนกิจกรรมการขายร่วมกันของเรา แผนการประชาสัมพันธ์ที่ทำร่วมกันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือของเรา

ความช่วยเหลือ
ทางด้านเทคนิค

เราจะมอบความช่วยเหลือทางด้านเทคนิคในการแก้ไขปัญหาไปจนถึงการใช้งานให้กับคุณ

Ntechlab
การปรากฎตัวในระดับโลก

เราสามารถทำธุรกิจร่วมกันได้ทั่วโลก

มากกว่า 20

ประเทศที่ได้รับ
ผลประเทศตามที่ประเมินไว้
ของ FindFace

มากกว่า 100

พันธมิตร
ที่ได้
เข้าร่วมกับเรา