ความปลอดภัย
ของมวลชน

ระบบจดจำใบหน้า FindFace ช่วยเพิ่มความปลอดภัย และช่วยเหลือองค์กรให้บังคับใช้กฎหมายได้ทั้งภายในเมือง และทั่วประเทศ รวม FindFace เข้ากับกล้องหลายพันตัวที่มีอยู่แล้วในโครงสร้างพื้นฐานในตัวเมือง ใช้ FindFace เพื่อค้นหาบุคคลสูญหาย เพื่อระบุอาชญากร และผู้ก่อการร้าย ข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับปริมาณของผู้คนในตัวเมืองจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งได้

มากกว่า 70%
อาชญากรรมในกรุงมอสโกได้รับการแก้ปัญหาจากการใช้การเฝ้าระวังด้วยวิดีโอที่ทำงานด้วยซอฟต์แวร์จดจำใบหน้ามากกว่า 70%
เร็วกว่า 1 วินาที
ใช้เวลาในค้นหาใบหน้าจำนวน 1.5 พันล้านในฐานข้อมูลได้เร็วกว่า 1 วินาที
เร็วขึ้นถึง 10 เท่า
เพิ่มความเร็วได้ถึง 10 เท่าในขณะที่ค้นหาในแฟ้มที่ถูกจัดเก็บถาวร

เพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับระบบรักษาความปลอดภัย

เทคโนโลยี ข้อดี

ยังคงมี
คำถามใช่ไหม?
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการจดจำใบหน้าของเรา
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ
ต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม?
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใช้การจดจำใบหน้า