Theo dõi thời gian làm việc
trong ngành xây dựng

Đánh giá của khách hàng

«Có một quan niệm sai lầm rằng nếu đã trả lương khoán thì không cần kiểm soát thời gian làm việc. Điều này thật sự không đúng. Với đặc thù công việc của chúng tôi, cần thiết phải tạo ra một hệ thống kiểm soát không chỉ hiệu quả mà còn phải đơn giản. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã triển khai các thuật toán nhận dạng. Giải pháp từ NtechLab đã tự chứng minh là một công cụ đáng tin cậy và dễ sử dụng để tổ chức đúng quy trình công việc».

Dmitrii Arzhevskii
Tổng Giám đốc Công ty «Aventine Engineering»

Dự án qua những con số

FindFace Security khác biệt bởi hiệu quả cao trong bất cứ điều kiện nào
20 đối tượng
đồng thời cùng lúc được kiểm soát
400 công nhân
hàng ngày được đánh dấu trong hệ thống theo khuôn mặt
Ít hơn 1 giây
là thời gian cần thiết để điểm đếm thời gian làm việc

KẾT QUẢ HỢP TÁC

Theo dõi thời gian làm việc tại nhiều địa điểm xây dựng khác nhau là một nhiệm vụ phức tạp do có nhiều yếu tố khác nhau. Thứ nhất, sự luân chuyển nhân viên cao làm cho các phương pháp kiểm kê tiêu chuẩn (ví dụ thẻ điện tử) trở nên cồng kềnh và bất tiện cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Ngoài ra, việc thu thập số liệu thống kê để hoạch định và xây dựng chiến lược kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Nhận dạng khuôn mặt đóng vai trò như một chức năng giám sát khách quan. Hệ thống kiểm soát trở thành yếu tố then chốt trong việc thiết lập trật tự mà ở đó khó có thể kiểm soát việc tuân thủ chuẩn mực đạo đức và văn hóa doanh nghiệp. Ngoài ra, theo dõi thời gian làm việc bằng sinh trắc học cho phép quản đốc ít phải chú ý vào những tiểu tiết nhỏ nhặt hay quản lý vi mô và tập trung vào mục tiêu hoàn thành kế hoạch công việc.

ĐỐI TÁC

Aventine Engineering là công ty cung cấp các dự án xây dựng quy mô vừa và lớn bằng các hệ thống kỹ thuật. Nhờ vào một loạt các phương pháp tiếp cận và công nghệ phi tiêu chuẩn, công ty đã trở thành một trong những đơn vị lớn nhất trên thị trường hợp đồng dịch vụ xây dựng ở St. Petersburg và khu vực Tây Bắc.

NHIỆM VỤ

1. Khả năng thu thập dữ liệu thống kê từ các đối tượng để phân tích và phát triển thêm.
2. Thiết lập cơ chế quản lý.

GIẢI PHÁP

Với sự trợ giúp của API, thuật toán nhận dạng khuôn mặt FindFace đã được triển khai vào hệ thống theo dõi công việc và thời gian làm việc. Kiến trúc dựa trên đám mây của hệ thống cho phép quản đốc công trường phân phối công việc và thực hiện kiểm tra vào cuối ca làm việc mà không mất nhiều thời gian, còn việc xác nhận công nhân bằng khuôn mặt sẽ loại bỏ những sai sót trong việc tính toán tiền lương cho họ.

HÃY TRẢI NGHIỆM
PHIÊN BẢN DEMO
Lợi ích bất ngờ cho doanh nghiệp của bạn mà không cần đầu tư lớn