To make it the best user experience for you to work with the website, select your language.

Chúng tôi tự động tính
thời gian làm việc

Đánh giá của khách hàng

«Cùng với NtechLab, chúng tôi đã tạo ra một giải pháp đơn giản, hiệu quả nhất để theo dõi và ghi lại thời gian làm việc của nhân viên dựa trên nhận dạng khuôn mặt sinh trắc học chính xác nhất trên thế giới. Công nghệ không tiếp xúc không chỉ cho phép giám sát thời gian thực về cách nhân viên quản lý thời gian làm việc của mình mà còn tiết kiệm nguồn lực của người sử dụng lao động bằng cách tự động hóa cả quá trình kiểm soát và việc lập bảng làm việc của nhân viên. Khả năng sử dụng giải pháp trên thiết bị di động làm cho việc theo dõi thời gian thông qua ảnh trở nên rẻ nhất trong số các giải pháp khác và do đó, nó phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ».

Evgeny Lazarev
Tổng Giám đốc Công ty TNHH Temiz

Dự án qua những con số

Nhờ áp dụng giải pháp, Temiz đã có được những lợi thế cạnh tranh mới
5−10%
giảm chi phí nhân sự
10%
thực sự tăng năng suất của nhân viên bằng cách giám sát giờ làm việc
lên đến 15%
có thể tiết kiệm thời gian làm việc của các trưởng bộ phận bằng cách tự động kiểm soát chấm công

Kết quả hợp tác

Chức năng của giải pháp Temiz đã được cải thiện và mở rộng bằng cách sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt. Nhờ việc triển khai này, giải pháp Temiz đã đạt được những lợi thế cạnh tranh mới: một sản phẩm tính toán và giám sát thời gian làm việc phù hợp cho mọi loại hình kinh doanh, nó cho phép nhận dữ liệu cập nhật về thời gian của nhân viên tại nơi làm việc và tối ưu hóa chi phí của tổ chức phù hợp với thông tin nhận được.

Máy chủ cập nhật cho phép giải quyết hiệu quả một số vấn đề về kỷ luật lao động, ghi lại việc đi đến làm và đi về, đi làm muộn hay sự vắng mặt của nhân viên.

Hệ thống cho phép chụp ảnh nhân viên, nhận dạng theo thời gian thực và lưu dữ liệu nhận được. Người sử dụng lao động có thể xem thông tin cập nhật trực tuyến, cũng như thiết lập hệ thống thông báo nghỉ làm của nhân viên.

Theo ước tính của khách hàng, việc tự động hóa quy trình giám sát việc nhân viên đến công trường bằng cách sử dụng hệ thống nhận dạng khuôn mặt NtechLab, cũng như tích hợp với CRM (1C) của bên thứ ba, đã cải thiện đáng kể kỷ luật lao động và giảm chi phí nhân sự từ 5−10%.

Đối tác

Công ty «Temiz» — nhà phát triển
dịch vụ theo dõi thời gian làm việc.

Nhiệm vụ

1. Tự động hóa hoàn toàn quy trình tính toán thời gian làm việc của nhân viên bằng cách mở rộng chức năng của máy chủ với sinh trắc học khuôn mặt.
2. Tạo ra một công cụ dễ sử dụng không chỉ cho phép giải quyết hiệu quả các vấn đề về kỷ luật lao động của nhân sự mà còn tối ưu hóa đáng kể chi phí của tổ chức.

Giải pháp

Chức năng chấm công mới được xây dựng trên cơ sở nhận dạng khuôn mặt từ NtechLab bằng giải pháp FindFace Server SDK.

Hãy trải nghiệm
phiên bản demo
thêm lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm của mình