Giảm thiểu các hoạt động gian lận
trong thị trường dịch vụ tài chính

Một công ty tài chính lớn đã triển khai công nghệ FindFace để ngăn chặn các âm mưu gian lận khi cho thuê ô tô và thiết bị xây dựng.

Những lợi thế của khách hàng sau khi triển khai hệ thống phân tích video:
1
hợp đồng được thanh toán đầy đủ nhờ tích hợp hệ thống nhận dạng khuôn mặt
5 — 6 triệu.
số tiền thiệt hại do các hành vi gian lận sẽ ở mức tối thiểu sau khi triển khai FindFace
hơn 300.000
những kẻ phạm tội đã biết được liệt kê trong cơ sở dữ liệu

Nhận dạng khuôn mặt giúp loại trừ việc sử dụng các giấy tờ giả mạo khi thực hiện giao dịch cũng như xác định được tội phạm trong cơ sở dữ liệu 300.000 người.

ĐƯA MỨC ĐỘ BẢO MẬT CỦA BẠN
LÊN MỘT TẦM CAO MỚI