Lưu ý dành cho phụ huynh của học sinh
các trường Côte d’Ivoire

Một đơn vị tích hợp hệ thống tại Côte d’Ivoire, Ivoire Biométrie, đã kết nối 24 camera ở trường Abidjan với FindFace Multi (2 camera ở mỗi trường trong số 12 trường học)

Các cơ sở giáo dục ở Côte d’Ivoire trở nên an toàn hơn nhờ công nghệ NtechLab
12
Trường học được kết nối với hệ thống nhận dạng khuôn mặt
99.9%
Là độ chính xác nhận dạng khuôn mặt của trẻ
<0.5
Giây là để thực hiện tìm kiếm một khuôn mặt từ cơ sở dữ liệu

Phụ huynh học sinh bây giờ có thể yên tâm khi họ nhận được thông báo qua bot Telegram rằng con của họ đã có mặt ở trường.

ĐƯA VIỆC ĐẢM BẢO AN NINH LÊN CẤP ĐỘ MỚI