Vòng lặp bảo mật sinh trắc học tại nơi làm việc

Sinh trắc học khuôn mặt có thể giải quyết vấn đề xâm nhập từ những người không được phép và thiết lập quyền kiểm soát tập trung đối với nhiều đối tượng từ xa.

Giải pháp FindFace đã trở thành một công cụ hiệu quả để chống lại mối đe dọa khủng bố. Nó cũng giúp đơn giản hóa công việc cho các dịch vụ bảo vệ doanh nghiệp.
5000+
nhân viên có trong cơ sở dữ liệu và được xác nhận hàng ngày bởi hệ thống hệ thống Findface.
19
địa điểm được trang bị hệ thống phân tích video
<1
giây — thời gian cần thiết để nhận dạng chính xác khuôn mặt

Hệ thống hoạt động cùng với thẻ điện tử và cung cấp tính năng xác thực hai cấp độ đáng tin cậy chống lại sự xâm nhập của những người trái phép.

ĐƯA MỨC ĐỘ BẢO MẬT CỦA BẠN
LÊN MỘT TẦM CAO MỚI