Nhận dạng khuôn mặt
trong ngành vận tải

Đường sắt, sân bay, cảng biển và sông, nhà ga và toa xe vận tải công cộng đường bộ hay cao tốc đô thị không chỉ là phương tiện di chuyển của những kẻ xâm nhập và khủng bố, mà còn là mục tiêu tấn công của chúng. Về vấn đề này, nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho các đối tượng thuộc kết cấu hạ tầng giao thông có tầm quan trọng đặc biệt. Chỉ một nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật được chứng nhận mới có thể trở thành đối tác đáng tin cậy cho những công trình, đối tượng quan trọng của quốc gia. Sản phẩm FindFace được FSB (Tổng cục An ninh) của Nga chứng nhận cho phép hoạt động trong các phương tiện/công trình giao thông.

Giao thông an toàn
cùng Findface

Độ chính xác và tốc độ làm việc cao nhất khiến FindFace trở thành một phương tiện lý tưởng để đảm bảo an toàn giao thông.

Tìm hiểu thêm về cách FindFace đảm bảo an toàn giao thông vận tải

Tìm hiểu thêm

GIẤY CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP CỦA GIẢI PHÁP TÌM KIẾM ĐỐI VỚI CÁC YÊU CẦU CỦA FSB LIÊN BANG NGA

Sản phẩm phần mềm FindFace được FSB Liên bang Nga chứng nhận để sử dụng như một phương tiện kỹ thuật đảm bảo an toàn trong các phương tiện/công trình giao thông vận tải.

FindFace được khuyến khích sử dụng trong các phương tiện/công trình giao thông vận tải

Các tính năng của FindFace

Liên hệ
với chuyên gia
Tìm hiểu cách FindFace đảm bảo an toàn cho vấn đề giao thông vận tải