Các cơ sở
giáo dục

Hệ thống nhận dạng khuôn mặt trong các trường học, học viện, cao đẳng, đại học

Chúng tôi đã phát triển một hệ thống giúp học sinh đến lớp một cách nhanh chóng và an toàn, phụ huynh không phải lo lắng về con em mình và giáo viên sẽ không phải điền vào các thủ tục giấy tờ không cần thiết. Cùng với việc áp dụng công nghệ cao, các cơ sở giáo dục đang trở thành «ngôi nhà thứ hai» thực sự mà mọi người muốn làm việc và học tập.

dưới 0,5 giây
thời gian tiến hành kiểm tra xác nhận tại lối vào của cơ sở giáo dục
tiết kiệm được đến 50 phút
thời gian học trong một tuần nhờ việc điểm danh bằng sinh trắc học
bảo vệ 100%
khỏi những người lạ xâm nhập vào khu vực cơ sở

NHỮNG TÍNH NĂNG CỦA SINH TRẮC HỌC
TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC

Tìm hiểu thêm về cách hệ thống nhận dạng khuôn mặt FindFace đảm bảo an toàn cho các cơ sở giáo dục

TÌM HIỂU NHIỀU HƠN

TẠI SAO LẠI LÀ FINDFACE

Liên hệ
với chuyên gia
Tìm hiểu cách FindFace đảm bảo an toàn cho các cơ sở giáo dục