Bảo mật doanh nghiệp
cùng findface

Nhận dạng khuôn mặt đối với doanh nghiệp cho phép bạn tăng mức độ bảo mật tại doanh nghiệp hoặc trong văn phòng, cho phép nhân viên ra/vào nơi làm việc một cách hiệu quả và thoải mái, dễ dàng tổ chức kiểm soát sự hiện diện tại nơi làm việc và theo dõi thời gian làm việc.

Hệ thống kiểm soát ra vào (hay hệ thống kiểm soát truy cập) bằng sinh trắc học khuôn mặt tại một doanh nghiệp lớn giải quyết tốt vấn đề kiểm soát ra vào khi số lượng người tăng lên vào đầu và cuối ca làm việc, tiết kiệm thời gian và tránh căng thẳng về tinh thần cho cả những nhân viên quên thẻ và bộ phận bảo vệ an ninh.

10 lần
là tốc độ mà nhân viên tại các công ty, tổ chức lớn nhanh chóng đến vị trí làm việc hơn nhờ hệ thống nhận dạng khuôn mặt
12 ngày
là thời gian tích lũy trong một năm từ việc đi làm muộn 20 phút mỗi ngày của nhân viên
dưới 1 giây
là thời gian cần thiết để phát hiện khách ghé thăm hoặc công nhân/nhân viên bằng việc sử dụng thuật toán FindFace và camera giám sát

ưu điểm của công nghệ

Hãy trải nghiệm
Phiên bản demo
Điền vào mẫu và chúng tôi sẽ gửi cho bạn khả năng truy cập demo vào sản phẩm