Ntechlab at G20

NtechLab hiện đã chính thức là công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo tốt nhất của các nước G20! Chúng tôi đã được trao giải thưởng Liên minh Sáng tạo G20 đầu tiên tại một sự kiện đặc biệt do Đoàn chủ tịch G20 Ý tổ chức.

Mức độ cạnh tranh là siêu khó khăn. Ở giai đoạn đầu, các công ty khởi nghiệp triển vọng nhất đã được đề cử bởi mỗi quốc gia trong nhóm G20.

Ở giai đoạn thứ hai, 100 công ty khởi nghiệp lọt vào vòng chung kết được các nhà đầu tư mạo hiểm đánh giá dựa trên kết quả tài chính, tính độc đáo của sản phẩm, năng lực của nhóm, ý tưởng đổi mới để đối phó với những thách thức toàn cầu và xây dựng một tương lai bền vững, toàn diện hơn cũng như các tiêu chí khác.