Vào tháng 11, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Atlanty và Xếp hạng Thông minh đã công bố bảng xếp hạng thứ hai «Atlanty1000: Những công ty phát triển nhanh nhất của Nga», liệt kê các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nga, bao gồm các công ty khởi nghiệp có mức tăng trưởng doanh thu cao nhất từ năm 2017 đến năm 2020.

Doanh thu của NtechLab đã tăng gần 1500% từ năm 2017 đến năm 2020, trong khi đó, tăng trưởng doanh thu trung bình của các công ty thuộc lĩnh vực CNTT trong bảng xếp hạng này trong hai năm qua là 617%.