NtechLab rất vinh dự được tham gia vào OpenTalks. AI hôm qua cũng như hôm nay, và tỏ lòng biết ơn đến Evgeny Kononenko vì đã có bài phát biểu sâu sắc về nhận dạng khuôn mặt, tiết lộ những vấn đề và thách thức cấp bách nhất trong lĩnh vực này.

OpenTalks.AI là hội nghị mở độc lập hàng đầu về AI ở Nga, nơi quy tụ các nhà khoa học cùng các doanh nhân, các nhà phát triển với khách hàng và các công ty khởi nghiệp cùng các nhà đầu tư.

Hội nghị giới thiệu những giải pháp và sự phát triển dựa vào công nghệ AI tốt nhất trên thế giới bằng các cuộc thảo luận về công nghệ AI từ mọi khía cạnh — khoa học, kinh doanh, đạo đức, triết học và luật.

Dưới đây là năm chủ đề đang được đề cập:

  • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
  • Thị giác máy tính
  • Phân tích dự đoán
  • Học tăng cường
  • Phần cứng AI

Những phát triển đột phá về trí tuệ nhân tạo đang tăng lên trên quy mô toàn cầu, điều này đang thay đổi cơ bản cách chúng ta nhận thức và áp dụng công nghệ, kinh tế và xã hội.