Công ty của chúng tôi tham gia nhiều sự kiện CNTT toàn cầu quan trọng và tất nhiên chúng tôi đã tham gia Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Techsauce 2022 được tổ chức tại Bangkok vào ngày 26 − 27 tháng 8. Những vị khách tới gian hàng tương tác của chúng tôi rất thích bản demo thực tế của phần mềm NtechLab.

Dmitry Tameev đã dẫn dắt một phiên giới thiệu có tên «Tội phạm và Nụ cười: Làm thế nào để nhận dạng khuôn mặt lấy con người làm trung tâm» với tư cách là diễn giả trên sân khấu Thành phố thông minh đề cập đến các vấn đề thu hẹp khoảng cách giữa nhà phát triển và người thụ hưởng cuối cùng của phần mềm phân tích video. Tại hội thảo thực tế, Dmitry Tameev và Sergey Bobrovnik đã trình diễn FindFace Multi hoạt động bằng cách sử dụng mười tình huống thực tế làm ví dụ.