Năm nay, vào ngày 10−14 tháng 10, NtechLab một lần nữa tham gia GITEX GLOBAL 2022, triển lãm thương mại điện tử và máy tính tiêu dùng hàng đầu Trung Đông kết hợp giữa triển lãm và hội nghị.

Đội ngũ của Ntechlab đã có cơ hội tuyệt vời để giới thiệu phần mềm phân tích video FindFace Multi tại Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai.

Đội ngũ ở Trung Đông của chúng tôi do Giám đốc bán hàng Andemir Bizhoev và Giám đốc điều hành Elie Partamian đại diện đã giới thiệu phần mềm FindFace Multi trong quá trình hoạt động và chia sẻ những thông tin chi tiết mới nhất về công nghệ của chúng tôi.