NtechPay là một cơ sở hạ tầng ‘thanh toán qua khuôn mặt' hoàn chỉnh cho phép khách hàng của các nhà bán lẻ, ngân hàng, công ty vận tải và nhà cung cấp dịch vụ thực hiện thanh toán chỉ bằng cách sử dụng «ảnh tự chụp».

Giải pháp bao gồm điểm bán phần cứng, ứng dụng tích hợp người dùng di động và phần mềm trung gian liên kết người bán và ngân hàng của họ để xử lý giao dịch. Phần mềm NtechPay được phát triển với sự hợp tác của các tổ chức tài chính, cân nhắc xem xét sở thích và trải nghiệm khách hàng của họ.