Người phát ngôn của công ty nói với TASS rằng các camera thông minh được chính quyền Moscow mua lại từ công ty khởi nghiệp NtechLab có khả năng nhận diện khuôn mặt được che giấu một phần dưới mặt nạ hoặc mũ đội đầu.