Giám đốc điều hành NtechLab, Alex Minin, đã tham gia một cuộc thảo luận với Hội đồng Nữ doanh nhân Dubai về cách thúc đẩy hợp tác và phát triển cơ chế kết nối với các cộng đồng doanh nghiệp với tư cách là một phần của phái đoàn cấp cao châu Âu.