Chúng tôi tự hào chia sẻ một số tin tức tuyệt vời với bạn. Công nghệ ngăn chặn gian lận danh tính Liveness của NtechLab một lần nữa đã chứng tỏ tính bảo mật cao và đã vượt qua thử nghiệm PAD (Phát hiện Tấn công Trình bày) Cấp độ 2 tại Phòng thí nghiệm Bảo đảm Chất lượng iBeta danh tiếng.