NtechLab và FindFace
trong Truyền thông Đại chúng

Chúng tôi tạo ra giải pháp cho phép nhìn được mọi người. Kín đáo, nhanh chóng và chính xác, có khả năng xác định một người trong đám đông hàng nghìn người chỉ trong tích tắc, nhận ra khách hàng ngay cả trước khi anh ta bước vào cửa hàng hoặc mang lại cảm giác thoải mái khi lên chuyến bay mà hành khách không cần phải xuất trình giấy tờ. Chúng tôi xử lý dữ liệu sinh trắc học một cách cẩn trọng, không lưu trữ hoặc chuyển giao chúng, chỉ làm việc trên cơ sở hạ tầng của khách hàng.

NtechPay là một cơ sở hạ tầng ‘thanh toán qua khuôn mặt' hoàn chỉnh cho phép khách hàng của các nhà bán lẻ, ngân hàng, công ty vận tải và nhà cung cấp dịch vụ thực hiện thanh toán chỉ bằng cách sử dụng «ảnh tự chụp».

Tab 2

TRỞ THÀNH NGƯỜI DẪN ĐẦU
CÙNG FINDFACE