NtechPay

Một giải pháp đơn giản để xây dựng «cơ sở hạ tầng thanh toán tiền qua khuôn mặt» (pay-by-face). NtechPay cho phép khách hàng của bạn thực hiện thanh toán chỉ bằng cách sử dụng «hình ảnh tự chụp».

NtechPay là nền tảng công nghệ tất cả trong một dùng để duyệt thanh toán sinh trắc học. Nền tảng này chứa tất cả các chức năng cần thiết cho phép thực hiện thanh toán bằng ảnh tự chụp, đồng thời cũng bao gồm các công cụ và dịch vụ thông minh kinh doanh bổ sung.

Quan trọng. NtechPay yêu cầu cài đặt máy chủ FindFace Multi có thể truy cập qua Internet. Nhận dạng khuôn mặt và kiểm tra Liveness diễn ra trên máy chủ, không phải trên thiết bị thanh toán đầu cuối.


Chứng chỉ bảo mật

Quy trình tích hợp

Quy trình thanh toán qua ảnh tự chụp

Lợi ích của NtechPay

YÊU CẦU BẢN DÙNG THỬ
Thử nghiệm NtechPay và tìm hiểu thêm về các tính năng của nó. Gửi yêu cầu để nhận phiên bản demo miễn phí hoặc để thảo luận về dự án phân tích video của bạn.