Ntech
KYC

Xây dựng các ứng dụng di động và ứng dụng web với nhận dạng người dùng sinh trắc học tích hợp bằng khuôn mặt, sử dụng cho nhu cầu kinh doanh của riêng bạn và cho khách hàng của bạn

Ntech KYC là một bộ gồm thư viện và các thành phần giao diện người dùng cho phép bạn kết hợp sự xác định người dùng kèm nhận dạng khuôn mặt với tính năng kiểm tra ‘Liveness’ vào các ứng dụng web và thiết bị di động. Đây là một trình xây dựng tạo sẵn cho sự phát triển nhanh chóng của các ứng dụng hỗ trợ sinh trắc học.

Chú ý! Các ứng dụng được xây dựng với Ntech KYC yêu cầu thực hiện cài đặt máy chủ FindFace Multi có thể truy cập qua Internet. Nhận dạng khuôn mặt và kiểm tra Liveness sẽ hoạt động trên máy chủ chứ không phải trên thiết bị.


Các nền tảng hỗ trợ

Các trường hợp sử dụng Ntech KYC

Tích hợp sẽ hoạt động thế nào

Những ưu điểm

Mạng thần kinh NtechLab chứng minh độ chính xác cao và hiệu suất mạnh mẽ trong các cuộc thử nghiệm so sánh công nghệ phân tích video
Được thiết kế để tạo sự thuận tiện cho các nhà phát triển và được ghi chép đầy đủ, thư viện Ntech KYC dễ dàng tích hợp vào quá trình phát triển. Các bạn có thể bắt đầu viết mã ngay lập tức
Một nhóm các chuyên gia giỏi nhất sẽ giúp bạn ở tất cả các giai đoạn sử dụng Ntech KYC và tư vấn cho bạn tất cả các vấn đề liên quan đến việc sử dụng nhận dạng sinh trắc học
-

Công nghệ Liveness đã vượt qua bài thử nghiệm Phát hiện Tấn công Bản Giới thiệu (PAD) tại iBeta

Phòng Thí nghiệm Kiểm tra Đảm bảo Chất lượng iBeta đã tiến hành thử nghiệm sự phù hợp của công nghệ Liveness với tiêu chuẩn ISO/IEC 30107−3. Các bài thử nghiệm đã được thực hiện với những ứng dụng iOS và Android và đã xác nhận sự phù hợp hoàn toàn của công nghệ NtechLab với những yêu cầu của PAD (Presentation Attack Detection) Cấp 1.

Công nghệ Liveness phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 30107−7

Yêu cầu bản dùng thử
Thử nghiệm Liveness SDK và tìm hiểu thêm về các tính năng của nó. Gửi yêu cầu để nhận phiên bản demo miễn phí hoặc để thảo luận về dự án phân tích video của bạn.