Ntech
Liveness

Xây dựng các ứng dụng di động và ứng dụng web với nhận dạng người dùng sinh trắc học tích hợp bằng khuôn mặt, sử dụng cho nhu cầu kinh doanh của riêng bạn và cho khách hàng của bạn

Liveness là một công nghệ ngăn chặn gian lận danh tính để nhận dạng người dùng bằng sinh trắc học đáng tin cậy thông qua nhận dạng khuôn mặt. NtechLab cung cấp một công cụ đơn giản và thuận tiện để dễ dàng tích hợp công nghệ Liveness vào các ứng dụng di động cũng như dịch vụ khách hàng của bạn. Ntech Liveness là một bộ gồm các thành phần máy chủ được cài đặt trong trung tâm dữ liệu của khách hàng và các trường hợp sử dụng tư liệu được ghi chép đầy đủ cho phép bạn dễ dàng tích hợp nhận dạng khuôn mặt với xác minh Liveness vào các ứng dụng web và di động của mình.
Quan trọng! Các ứng dụng được xây dựng với Ntech Liveness yêu cầu cài đặt máy chủ FindFace Multi có thể truy cập qua Internet. Nhận dạng khuôn mặt và kiểm tra Liveness diễn ra trên máy chủ chứ không phải trên thiết bị.


Các nền tảng hỗ trợ

CÁC TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG NTECH LIVENESS

CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA SINH TRẮC HỌC TÍCH HỢP

Những ưu điểm

Mạng thần kinh NtechLab chứng minh độ chính xác cao và hiệu suất mạnh mẽ trong các cuộc thử nghiệm so sánh công nghệ phân tích video
Được thiết kế để thuận tiện cho các nhà phát triển và được ghi lại đầy đủ, thư viện Ntech Liveness dễ dàng tích hợp vào quá trình phát triển. Bạn có thể bắt đầu viết mã ngay lập tức.
Một nhóm các chuyên gia giỏi nhất sẽ giúp bạn ở tất cả các giai đoạn sử dụng Ntech Liveness và tư vấn cho bạn tất cả các vấn đề liên quan đến việc sử dụng nhận dạng sinh trắc học
-

Công nghệ Liveness đã vượt qua bài thử nghiệm Phát hiện Tấn công Bản Giới thiệu (PAD) tại iBeta

Phòng thí nghiệm kiểm tra bảo đảm chất lượng iBeta đã thử nghiệm công nghệ Liveness theo tiêu chuẩn ISO/IEC 30107−1 và ISO/IEC 30107−3. Các thử nghiệm được thực hiện với các ứng dụng iOS, Android và xác nhận sự tuân thủ đầy đủ của công nghệ NtechLab với các yêu cầu của PAD (Phát Hiện Tấn Công Trình Bày) Cấp độ 2.

Công nghệ Liveness phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 30107−7

KIỂM TRA KHẢ NĂNG LIVENESS
Kiểm tra Ntech Liveness và tìm hiểu thêm về khả năng của nó. Gửi yêu cầu ngay hôm nay để nhận phiên bản demo miễn phí hoặc để thảo luận về dự án phân tích video của bạn.