Chọn thuật toán theo tiêu chí rõ ràng

Bạn nên chú ý điều gì khi chọn một thuật toán nhận dạng khuôn mặt?

Có nhiều thuật toán nhận dạng khuôn mặt khác nhau nói về hiệu quả của chúng. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế về sinh trắc học khuôn mặt, có các tiêu chí được thiết lập và các chỉ số đo lường được đánh giá khi thử nghiệm thuật toán. Làm quen với các thuật ngữ cơ bản, các nguyên tắc kiểm tra và đưa ra lựa chọn phù hợp.

Các ô có dấu * là bắt buộc

Tôi đã đọc Privacy Policy và tôi đồng ý cung cấp miễn phí, có chủ ý về việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình*

Tôi đồng ý nhận thông tin tiếp thị