Chọn thuật toán theo tiêu chí rõ ràng

Bạn nên chú ý điều gì khi chọn một thuật toán nhận dạng khuôn mặt?

Có nhiều thuật toán nhận dạng khuôn mặt khác nhau nói về hiệu quả của chúng. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế về sinh trắc học khuôn mặt, có các tiêu chí được thiết lập và các chỉ số đo lường được đánh giá khi thử nghiệm thuật toán. Làm quen với các thuật ngữ cơ bản, các nguyên tắc kiểm tra và đưa ra lựa chọn phù hợp.

Những ô được đánh dấu * cần được điền đầy đủ.

Ntechlab sử dụng dữ liệu bạn đưa ra để cung cấp thông tin đầy đủ hơn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể từ chối nhận những thông tin này vào bất cứ lúc nào. Để biết cách hủy đăng ký hoặc tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân của chúng tôi, vui lòng đọc Privacy Policy.