Liên hệ
với chúng tôi

Những ô được đánh dấu * cần được điền đầy đủ.

NtechLab sử dụng dữ liệu bạn cung cấp để đưa ra thông tin đầy đủ hơn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể chọn không nhận thông tin này bất cứ lúc nào. Để tìm hiểu cách hủy đăng ký hoặc tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật của chúng tôi, hãy xem Chính sách Bảo mật

Văn phòng

Arch.Kyprianou & Zakynthou, 2, Flat/Office 1, 6016, Larnaca, Cyprus

+357 24 258 611

[email protected]
[email protected] đối với các yêu cầu kỹ thuật
[email protected] Alexander Tomas, public relations