To make it the best user experience for you to work with the website, select your language.

Liên hệ
với chúng tôi

Những ô được đánh dấu * cần được điền đầy đủ.

NtechLab sử dụng dữ liệu bạn cung cấp để đưa ra thông tin đầy đủ hơn về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể chọn không nhận thông tin này bất cứ lúc nào. Để tìm hiểu cách hủy đăng ký hoặc tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật của chúng tôi, hãy xem Chính sách Bảo mật

Văn phòng tại Moskva

Địa chỉ thực tế: Tòa 2, nhà số 61, đường Bolshaya Gruzinskaya, 123 056, Tp. Moskva, Nga.

Địa chỉ pháp lý: Phòng 775a, 776, tầng 2, tòa 1, nhà số 42, Đại lộ Bolshoi, vùng Trung tâm sáng tạo Skolkovo, khu vực thị chính nội thành Mozhaiskii, thành phố Moskva, 121 205.

+7 (499) 110−22−54 từ 10:00 đến 19:00 theo giờ Moskva (GMT+3)

[email protected]
[email protected] đối với các yêu cầu kỹ thuật