Nhận biết ngay những khách hàng trung thành của bạn ngay từ ngưỡng cửa và sử dụng thông tin bạn có để làm cho cuộc ghé thăm của họ trở nên thú vị và hiệu quả nhất có thể. Chức năng nhận dạng cho phép bạn xây dựng chương trình khách hàng thân thiết mà không cần phát hành thẻ đặc biệt và theo dõi lượt ghé thăm của khách hàng «qua khuôn mặt» trong toàn bộ thời gian lưu trữ.

Thu thập số liệu thống kê ẩn danh về khách hàng của bạn để xác định các kiểu hành vi của các nhóm khác nhau tại các thời điểm khác nhau nhằm phát triển các ưu đãi được cá nhân hóa hiệu quả. FindFace cung cấp các báo cáo trực quan và thông báo tức thì về sự xuất hiện khách hàng VIP hoặc những vị khách không mong muốn, có thể dễ dàng theo dõi thông qua ứng dụng.

từ 5−10 lần
việc thu hút khách hàng mới tốn kém hơn so với phát triển cơ sở khách hàng hiện tại
97%
độ chính xác của việc phát hiện và đếm khách ghé thăm
20−30%
khách ghé thăm thường tạo ra lợi nhuận chính

SỬ DỤNG CÁC TÍNH NĂNG CỦA FINDFACE

Ưu điểm của FindFace ĐỂ NHẬN DIỆN KHÁCH GHÉ THĂM

Bạn còn
câu hỏi nào không?
Kết nối với các chuyên gia về nhận dạng khuôn mặt
THẢO LUẬN DỰ ÁN
Cần thêm
thông tin?
Tìm hiểu thêm về các ứng dụng của sinh trắc học khuôn mặt