NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT
ĐỂ PH N TÍCH KHÁCH HÀNG

Tính năng của sinh trắc học khuôn mặt cho phép bạn phân tích thông tin khách hàng: xác định giới tính, tuổi tác, ước tính số lượng khách ghé thăm và thu thập thông tin về tần suất truy cập. Việc tạo ra các hồ sơ cá nhân của khách ghé thăm được liên kết với ảnh khuôn mặt mở ra cơ hội tuyệt vời cho việc tiếp thị được cá nhân hóa và làm cho nhận dạng khuôn mặt trở thành một dịch vụ nhận dạng khách hàng thuận tiện hơn nhiều so với thẻ câu lạc bộ.

~ 94%
các trưởng phòng tiếp thị đều cho rằng việc cá nhân hóa khách hàng là yếu tố quan trọng để thành công
từ 5−10 lần
chi phí để thu hút khách hàng mới tốn kém hơn là kích thích khách hàng hiện có mua hàng
với độ chính xác 97%
thuật toán xác định giới tính người

TỐI ƯU HÓA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA FINDFACE

ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ

Còn
câu hỏi nào không?
Hãy liên hệ với các chuyên gia về nhận dạng khuôn mặt
LIÊN HỆ VỚI CHUYÊN GIA
Cần thêm
thông tin?
Tìm hiểu thêm về tất cả các trường hợp sử dụng nhận dạng khuôn mặt