Nhiều loại hình tội phạm, từ trộm cắp vặt trong siêu thị đến tội trộm cắp nghiêm trọng các dịch vụ tài chính từ xa, có thể được ngăn chặn hiệu quả bằng sinh trắc học khuôn mặt. Hệ thống FindFace cung cấp khả năng phản hồi bảo mật theo thời gian thực nhanh chóng và điều tra hiệu quả các vi phạm bằng cách sử dụng tìm kiếm kho lưu trữ video. Ngoài ra, giải pháp tránh được gian lận bằng cách sử dụng hệ thống phát hiện Liveness của riêng nó. Thuật toán này không thể bị hình ảnh hay video của người khác đánh lừa.
Chủ động và giảm thiểu tổn thất với FindFace.

2−3%
số doanh thu mà các nhà bán lẻ sẽ tiết kiệm được nhờ sinh trắc học khuôn mặt
hơn 50%
những kẻ trộm đồ siêu thị sẽ quay trở lại cửa hàng của chuỗi
hơn 40%
số vụ trộm cắp thường do nhân viên cửa hàng thực hiện

Ngăn ngừa sự gian lận cùng Findface

ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ

Bạn còn
câu hỏi nào không?
Hãy liên hệ với các chuyên gia về nhận dạng khuôn mặt
THẢO LUẬN DỰ ÁN
Cần thêm
thông tin?
Tìm hiểu thêm về các ứng dụng của sinh trắc học khuôn mặt