KIỂM SOÁT RA VÀO
CÙNG VỚI VIỆC XÁC NHẬN KHUÔN MẶT

Kiểm soát truy cập bằng sinh trắc học khuôn mặt cung cấp cho nhân viên khả năng tiếp cận nơi làm việc nhanh chóng và thuận tiện, loại bỏ khả năng gian lận. Độ chính xác của nhận dạng FindFace, tốc độ tìm kiếm và xác suất lỗi tối thiểu khiến thuật toán này trở thành một giải pháp dẫn đầu khi lựa chọn giải pháp.

lên 20%
việc làm thủ tục đăng ký ở sân bay nhanh hơn nhờ nhận dạng khuôn mặt
dưới 1 giây
là thời gian cần để xác thực một khuôn mặt với ảnh trên thẻ ra vào
0 người
không có người lạ nào có thể xâm nhập vào cửa hàng

TỐI ƯU HÓA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÙNG FINDFACE

NHỮNG ƯU VIỆT CỦA CÔNG NGHỆ ĐỐI VỚI VIỆC KIỂM SOÁT RA VÀO

Bạn còn
câu hỏi nào không?
Liên hệ với nhóm chuyên gia của chúng tôi
Liên hệ với chuyên gia
Cần thêm
thông tin?
Tìm hiểu thêm về các ứng dụng của sinh trắc học khuôn mặt