CÁC BỐI CẢNH SỬ DỤNG
NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT

CÁC BỐI CẢNH SỬ DỤNG

NHẬN DẠNG KHÁCH GHÉ THĂM

Tạo danh sách “đen”, “trắng” khách hàng, nhân viên hay danh sách thay thế. Khi có vị khách không mong muốn xuất hiện, nhân viên an ninh sẽ được thông báo ngay lập tức. Các chuyên gia tư vấn sẽ tìm hiểu về sự xuất hiện của một khách hàng VIP ngay sau khi anh ta xuất hiện trước cửa hàng. Hãy chọn một ứng dụng nhận dạng khuôn mặt hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn.

DỊCH VỤ NHANH CHÓNG

Giờ thì mọi người không còn phải xếp hàng dài chờ đợi nữa. Nhận dạng khuôn mặt là một công nghệ giúp tăng tốc quy trình phục vụ, cho dù đó là thông qua hải quan tại sân bay, nhận khoản vay trực tuyến hoặc phục vụ khách hàng thanh toán tại cửa hàng.

KIỂM SOÁT RA VÀO CÙNG VỚI VIỆC XÁC NHẬN KHUÔN MẶT

Kiểm soát ra vào bằng sinh trắc học khuôn mặt cho phép nhân viên nhanh chóng và dễ dàng tiếp cận nơi làm việc cũng như tăng mức độ an ninh trong doanh nghiệp.

ĐẢM BẢO AN TOÀN XÃ HỘI

Công nghệ nhận dạng khuôn mặt FindFace giúp tăng mức độ bảo mật trên quy mô thành phố và quốc gia. Để triển khai hệ thống, hàng nghìn camera hiện đang có trong cơ sở hạ tầng đô thị đã được sử dụng.

PHÒNG NGỪA GIAN LẬN

Chúng ta biết rằng, những người có quá khứ phạm tội thường làm việc phạm pháp. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt sẽ giúp bảo vệ doanh nghiệp khỏi những tổn thất tài chính tiềm ẩn và điều tra hành vi trộm cắp, nếu có.

NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT ĐỂ PH N TÍCH KHÁCH HÀNG

Thế giới đã được nhân cách hóa. Hãy cung cấp cho khách hàng của bạn những sản phẩm và dịch vụ mà họ thực sự cần.