BLOG NTECHLAB VỀ NHỮNG THÀNH CÔNG
CỦA SINH TRẮC HỌC KHUÔN MẶT

TẤT CẢ BẢN GHI CÓ THẺ #NHẬN DẠNG KHUÔN MẶT

video analytics retail

Cho đến gần đây, việc sử dụng video giám sát chỉ giới hạn ở việc nhân viên an ninh ngồi trước màn hình, quan sát và đảm bảo không ai lấy hàng hóa chưa thanh toán ra khỏi cửa hàng. Hiện nay đã có những hệ thống thông minh có khả năng phân tích video theo thời gian thực và xử lý khối lượng lớn dữ liệu. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cách mà chúng được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ và những khó khăn nào cản trở việc áp dụng chúng.

THỬ PHIÊN BẢN DEMO
NGAY HÔM NAY