BLOG NTECHLAB VỀ NHỮNG THÀNH CÔNG
CỦA SINH TRẮC HỌC KHUÔN MẶT

Quy mô của Trí tuệ nhân tạo (AI) trong Thị trường chăm sóc sức khỏe toàn cầu đã vượt quá 4,2 tỷ đô la vào năm 2020 và dự kiến tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) sẽ là 33,7% từ 2021 đến 2027, đạt 34,5 tỷ đô la vào cuối giai đoạn này. Theo Hype Cycle (Chu kỳ Bong bóng) của Gartner đối với các Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe, công nghệ đang ở đỉnh điểm của kỳ vọng lạm phát.

Facial recognition video analytics is evolving. Trends in 2022

Phân tích video là phần mềm dựa trên trí tuệ nhân tạo. Phần mềm phát hiện và nhận dạng khuôn mặt và các đối tượng khác trong luồng video rồi trích xuất nhiều loại dữ liệu khác nhau từ các luồng này. Thị trường phần mềm phân tích video toàn cầu hiện được định giá 5,9 tỷ đô la Mỹ và được kỳ vọng đạt mức 14,9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026, theo MarketsandMarkets

THỬ PHIÊN BẢN DEMO
NGAY HÔM NAY