BLOG NTECHLAB VỀ NHỮNG THÀNH CÔNG
CỦA SINH TRẮC HỌC KHUÔN MẶT

How video analytics saves lives smart city technology

Các dự án "thành phố thông minh" đã được phát triển đầy đủ và các phân tích video đang được sử dụng tích cực trong các dự án đó. Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về cách phân tích video từ camera giám sát giúp kiểm soát các khu vực đô thị, giúp môi trường sống an toàn hơn và cư dân hạnh phúc hơn.

Trí tuệ nhân tạo đã dần bắt đầu giải quyết các nhiệm vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, làm việc cùng với một chuyên gia là con người hoặc thay thế chúng ta hoàn toàn. Khi nói đến năng suất và độ chính xác, các thuật toán thường vượt trội hơn con người. Mặc dù vậy, chúng không có bất kỳ đặc tính cảm xúc nào, đặc biệt là đạo đức. Đây là một trong những lý do tại sao lại chậm áp dụng các công nghệ như vậy. Vì thế giới đang hướng tới việc sử dụng rộng rãi các loại máy móc "thông minh" khác nhau, chúng ta sẽ cần dạy chúng về đạo đức.

Hầu như không còn ai ngạc nhiên nữa bởi các giải pháp mới thường xuyên xuất hiện nhằm số hóa tại các sân bay. Xét cho cùng, đây là những nơi có hàng trăm nghìn người đi qua lại mỗi ngày, vì vậy nó phải hoạt động một cách nhịp nhàng và an toàn. Tuy nhiên, việc số hóa tại các cảng biển cũng cần phải được chú ý không kém: tự động hóa hoàn toàn, sử dụng rộng rãi BigData, IoT và nhiều công nghệ khác. Một trong những thành phần của cổng "thông minh" là phân tích video.

THỬ PHIÊN BẢN DEMO
NGAY HÔM NAY