BLOG NTECHLAB VỀ NHỮNG THÀNH CÔNG
CỦA SINH TRẮC HỌC KHUÔN MẶT

video analytics retail

Cho đến gần đây, việc sử dụng video giám sát chỉ giới hạn ở việc nhân viên an ninh ngồi trước màn hình, quan sát và đảm bảo không ai lấy hàng hóa chưa thanh toán ra khỏi cửa hàng. Hiện nay đã có những hệ thống thông minh có khả năng phân tích video theo thời gian thực và xử lý khối lượng lớn dữ liệu. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cách mà chúng được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ và những khó khăn nào cản trở việc áp dụng chúng.

Quy mô của Trí tuệ nhân tạo (AI) trong Thị trường chăm sóc sức khỏe toàn cầu đã vượt quá 4,2 tỷ đô la vào năm 2020 và dự kiến tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) sẽ là 33,7% từ 2021 đến 2027, đạt 34,5 tỷ đô la vào cuối giai đoạn này. Theo Hype Cycle (Chu kỳ Bong bóng) của Gartner đối với các Nhà cung cấp Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe, công nghệ đang ở đỉnh điểm của kỳ vọng lạm phát.

THỬ PHIÊN BẢN DEMO
NGAY HÔM NAY