โรงแรมระบบอัจฉริยะด้วย ใบหน้า
การตรวจสอบผู้เข้าพักด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตัวตน

โรงแรมดิจิทัล ApeironSpace จะรับประกันว่าผู้เข้าพักจะไม่พบกับบุคลากรของโรงแรมแม้แต่คนเดียว คุณจะต้องทำการเช็คอินด้วยการแนบหนังสือเดินทางของคุณกับเครื่องสแกน และมองเข้าไปในกล้องที่อยู่เหนือตู้เช็คอินด้วยตนเอง

เทคโนโลยีการตรวจสอบแบบฝังอยู่ในระบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ FindFace Multi จะเปรียบเทียบภาพถ่ายจากเอกสาร และภาพจากกล้อง จากนั้นทำการตรวจสอบตัวตนของผู้เข้าพัก
0
ไม่มีข้อผิดพลาดในระบบเช็คอินของผู้เข้าพักที่เกิดขึ้นระหว่างการตรวจสอบทั้งกระบวนการ
1
ใช้เวลา 1 วินาทีในการยืนยันผู้เข้าพักจากรูปถ่ายบนบัตรประจำตัว
7
โรงแรมดิจิทัลให้บริการห้องพักที่สะดวกสบายให้แก่ผู้เข้าพัก

ด้วยเทคโนโลยี NtechLab โรงแรม ApeironSpace ได้ดำเนินการบริการที่สะดวกสบายสำหรับแขกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งตามแนวคิดของโรงแรมที่ทำงานโดยอัตโนมัติแห่งนี้โดยไม่ต้องพบเห็นพนักงานแม้แต่คนเดียว

ทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณทำงานได้เองโดยอัตโนมัติด้วยการจดจำใบหน้า