ระบบรักษาความปลอดภัยสาธารณะ
ใน Almetyevsk

นี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องใน Almetyevsk (ตาตาร์สถาน)
กล้องที่บริเวณทางเข้าอาคารที่พักอาศัย และศูนย์รับเลี้ยงเด็กได้
ถูกเชื่อมต่อกับระบบ FindFace

เจ้าหน้าที่ของ Almetyevsk สามารถจัดการงานตรวจสอบเป็นประจำได้ด้วยข้อมูลวิดีโอจากการเข้าถึงกล้องวงจรปิดในอาคารที่พักอาศัยได้ด้วยเทคโนโลยี NtechLab
350 คนในฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลมีภาพถ่าย 350 ภาพ: บุคคลซึ่งเป็นที่ต้องการของทางการ และต้องการเป็นพิเศษจริง - สมาชิก ของกลุ่มควบคุม และภาพถ่าย 300 ภาพของ คนมีชื่อเสียงเพื่อทำให้การทดลองซับซ้อนมากขึ้น
ความแม่นยำ 84%
ระบบสามารถตรวจจับได้อย่างน่าเชื่อถือ และ ระบุตัวตนได้มากกว่า 84% จากการทดสอบ ด้วยการปกปิดใบหน้า/ศรีษะเป็นพิเศษ ( แว่นสีดำ หมวก หมวกคลุมศีรษะที่ติดอยู่กับเสื้อ และผ้าพันคอ)
เวลาในการค้นหา 5 วินาที
เวลาในการค้นหาระหว่างคุณลักษณะของบุคคล ที่ปรากฏขึ้นจริงบนหน้ากล้อง และทำการแจ้งเตือนได้ไม่เกิน 5 วินาที
ความน่าเชื่อถือ 99.9%
อัตราของผลบวกปลอมจากบัตรผ่าน 35,000 ใบที่ถูกบันทึกจากกล้องมี น้อยกว่า 0.1% และมี 350 คนที่อยู่ใน รายชื่อของการเฝ้าติดตาม

ความสำเร็จของโครงการ และการใช้งานอย่างรวดเร็วทำให้
สภาความมั่นคงแห่งสาธารณรัฐตาตาร์สถานอนุมัติการ
ใช้งานในโครงการทั่ว Almetyevsk โดยมีการปรับขนาดในภายหลังไปยัง
ดินแดนทั้งหมดของตาตาร์สถาน

ทำให้ระบบการรักษาความปลอดภัยของคุณ
ขึ้นไปสู่ระดับใหม่