การลดการฉ้อโกง
ในตลาดผู้ให้บริการทางการเงิน

บริษัทการเงินขนาดใหญ่ได้ใช้เทคโนโลยี FindFace เพื่อช่วยป้องกันการฉ้อโกงในขณะที่ปล่อยให้เช่ารถยนต์ และอุปกรณ์ก่อสร้าง

ข้อดีต่าง ๆ ที่ลูกค้าได้รับหลังจากใช้งานระบบวิเคราะห์วิดีโอ:
1 สัญญา
สัญญาจ่ายเงินเต็มจำนวน 1 สัญญาสำหรับการรวมเข้ากับระบบจดจำใบหน้า
ยอดรวม 5 — 6 ล้าน
ของการสูญเสียขั้นต่ำมีจำนวนรวมอยู่ที่ 5 — 6 ล้านหลังจากที่ได้ปรับใช้ FindFace เพื่อป้องกันการฉ้อโกง
มากกว่า 300,000 รายขื่อ
มีรายชื่อของผู้กระทำผิดซึ่งเป็นที่รู้จักอยู่ในฐานข้อมูลมากกว่า 300,000 รายการ

การจดจำใบหน้าทำให้สามารถแยกการใช้เอกสารปลอมเมื่อทำธุรกรรมได้ รวมทั้งสามารถระบุตัวตนของอาชญากรในฐานข้อมูลได้มากกว่า 300,000 คน

ทำให้ระบบการรักษาความปลอดภัยของคุณ
ขึ้นไปสู่ระดับใหม่