การแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองของนักเรียนทราบ
ในโรงเรียนโกตดิวัวร์

Ivoire Biométrie ซึ่งเป็นผู้รวมระบบในโกตดิวัวร์ได้เชื่อมต่อกล้อง 24 ตัวในโรงเรียนอาบีจานเข้ากับ FindFace Multi (กล้อง 2 ตัวสำหรับแต่ละโรงเรียนในโรงเรียน 12 แห่ง)

สถาบันการศึกษาในโกตดิวัวร์ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี NtechLab
12 แห่ง
โรงเรียน 12 แห่งได้เชื่อมต่อเข้ากับระบบจดจำใบหน้า
99.9%
มีความแม่นยำในการจดจำใบหน้าของเด็ก ๆ สูงถึง 99.9%
<0.5 วินาที
ค้นหาใบหน้าในฐานข้อมูลได้เร็วกว่า 0.5 วินาที

ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนสามารถวางใจได้เนื่องจากพวกเขาได้รับการแจ้งเตือนผ่านบอทของ Telegram ว่าบุตรหลานของตนเดินทางมาถึงโรงเรียนแล้ว

ทำให้ระบบการรักษาความปลอดภัยของคุณ
ขึ้นไปสู่ระดับใหม่