ความช่วยเหลือในการต่อสู้
กับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

รีวิวจาก พันธมิตร

«การใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์ช่วยทำให้ผู้อยู่อาศัยในโนโวซีบีร์สค์หลายพันคนสามารถแยกตัวเองออกจากสังคมได้ง่ายขึ้นด้วยการลดเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบให้เหลือน้อยที่สุด อีกปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กันคือระดับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ต้องขอบคุณความร่วมมือกับบริษัทไอทีชั้นนำที่ทำให้เราสามารถปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการดิจิทัลซึ่งเราได้มอบให้แก่ผู้อยู่อาศัยในภูมิภาคโนโวซีบีร์สค์ได้มากมาย»

อนาโตลี ดูบานอฟ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาดิจิทัล และการสื่อสารแห่งภูมิภาค

จำนวนของ โครงการ

การใช้อัลกอริธึมด้านการจดจำในสภาพแวดล้อมทางระบาดวิทยาที่ซับซ้อนทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัดเจน
ใช้เวลาน้อยกว่า 10 เท่า
ปริมาณงานของผู้ปฏิบัติงาน
มากกว่า 400 ภาพต่อวัน
ประมวลผลอัตโนมัติจากระบบ
เร็วกว่า 1 วินาที
ถ่ายรูปการระบุตัวตนของบุคคลในภาพถ่าย

ผลลัพธ์ ของพันธมิตร

เพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อัลกอริธึมด้านการจดจำใบหน้าที่มีความแม่นยำสูงได้ถูกรวมเอาไว้ในแอปมือถือชื่อว่า «112-Emergency Care» เพื่อใช้จับคู่ภาพถ่ายเซลฟี่ของผู้ป่วยที่บ้านกับภาพถ่ายในฐานข้อมูล จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโรค COVID-19 ทั้งหมดที่ส่งภาพถ่ายเซลฟี่ในขณะที่กำลังกักตัวในปี พ.ศ. 2563−2564 มีจำนวนเกิน 13,000 คน

«System-112» ได้ถูกนำมาใช้งานเมื่อปี พ.ศ. 2560 และเป็นโครงการสำหรับการรวบรวมบริการฉุกเฉินที่ให้บริการในภูมิภาคโนโวซีบีสค์ นี่เป็นส่วนหนึ่งของระบบ และแอปพลิเคชั่นบนมือถือได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อการตรวจสอบสุขภาพของผู้อยู่อาศัยด้วยตนเองในโนโวซีบีร์สค์ ก่อนเริ่มใช้การจดจำใบหน้า ผู้ปฏิบัติงานจะทำการเปรียบเทียบภาพถ่ายเซลฟี่กับภาพถ่ายตนเองในฐานข้อมูลด้วย

รีวิวจาก

โครงการที่ใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาดิจิทัล และการสื่อสารของภูมิภาคโนโวซีบีสค์

วัตถุประสงค์

1. ลดภาระงานของผู้ปฏิบัติงาน System-112 ซึ่งดำเนินการควบคุมภาพถ่ายของพลเมืองที่แยกตัวเองออกจากสังคม
2. ดำเนินการตามชุดของมาตรการเพื่อใช้อัลกอริธึมด้านการจดจำใบหน้าในแอปพลิเคชันบนมือถือ

SOLUTION

ด้วยความยืดหยุ่นในระดับระดับสูงจากอัลกอริธึมของ NtechLab ทำให้สามารถรวมเทคโนโลยีเข้าด้วยกันได้อย่างลึกซึ้ง และสำเร็จได้เร็วกว่าหนึ่งเดือน การใช้โครงข่ายประสาทเทียมทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ทำให้ทรัพยากรมนุษย์ได้เข้ามามีส่วนร่วมโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งแต่เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนัก

ลอง
รุ่นทดลองใช้
ทำให้ขั้นตอนการทำงานของคุณทำงานได้เองโดยอัตโนมัติด้วยการจดจำใบหน้า