การจดจำผู้มาเยือนที่ไม่ต้องการ
ณ บริเวณทางเข้าของคาสิโน

การรวมระบบจดจำใบหน้า ณ บริเวณทางเข้าของคาสิโนเพื่อป้องกันการเข้า-ออกของผู้มาเยือนที่ไม่ต้องการ

การจดจำใบหน้าของลูกค้าวีไอพีทำได้เหนือความคาดหมายด้วยการให้บริการระดับพรีเมียมแก่พวกเขา
500 ใบหน้า
มีใบหน้าอยู่ในฐานข้อมูลจำนวน 500 ใบหน้า
400 คน
ติดตามผู้คนจำนวน 400 คนได้พร้อมกัน
<2 วินาที
สามารถตรวจสอบใบหน้าของผู้มาเยือนด้วยภาพถ่ายได้เร็วกว่า 2 วินาที

บุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีดำจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่คาสิโนเนื่องจากมีการจดจำใบหน้าได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็วในระดับสูง

ทำให้ระบบการรักษาความปลอดภัยของคุณ
ขึ้นไปสู่ระดับใหม่