วงจรความปลอดภัยของเทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตัวตน
ในที่ทำงาน

เทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตัวตนด้วยใบหน้าทำให้สามารถแก้ปัญหาเรื่องการบุกรุกของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต และสร้างการควบคุมจากส่วนกลางเพื่ออำนวยความสะดวกมากมายได้จากระยะไกล

โซลูชั่นของ FindFace ได้สร้างตัวเองให้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับภัยคุกคามของผู้ก่อการร้าย นอกจากนี้ยังช่วยลดความยุ่งยากในการทำงานของบริการรักษาความปลอดภัยขององค์กรได้อีกด้วย
มากกว่า 5000+
พนักงานมากกว่า 5,000 คน มีอยู่ในฐานข้อมูล และจะได้รับการจดจำจากระบบ FindFace ทุกวัน
19 แห่ง
สถานที่จำนวน 19 แห่งจะได้รับการติดตั้งระบบวิเคราะห์วีดีโอ
<1 วินาที
ใช้เวลาในการระบุตัวตนจากใบหน้าอย่างแม่นยำได้เร็วกว่า 1 วินาที

ระบบทำงานร่วมกับบัตรผ่านอิเล็กทรอนิกส์ และมอบการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอนที่สามารถเชื่อถือได้เพื่อป้องกันการบุกรุกของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

ทำให้ระบบการรักษาความปลอดภัยของคุณ
ขึ้นไปสู่ระดับใหม่