ความปลอดภัยของมวลชน
ด้วย FINDFACE

การสร้างสภาพแวดล้อมในตัวเมืองให้มีความสะดวกสบาย และปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุด เทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตัวตนด้วยใบหน้าของ FindFace มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้ ในทางกลับกัน FindFace ช่วยทำให้หน่วยงานผู้มีอำนาจในเมืองต่าง ๆ สามารถรวบรวมข้อมูลจำนวนมากที่จำเป็นต่อการวางผังเมืองได้ ในทางกลับกัน FindFace ยังช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าเมืองมีความปลอดภัย รวมถึงช่วยเหลือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายสามารถการระบุตัวผู้กระทำผิด ระบุตำแหน่งอาชญากรในวงกว้าง และตรวจจับผู้สูญหายได้

FindFace มอบความปลอดภัยให้กับหน่วยงานขนาดใหญ่ของรัสเซีย กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช (CIS) เอเชีย ละตินอเมริกา และตะวันออกกลาง

< 1 วินาที
ความเร็วในการระบุใบหน้าบนวิดีโอ
ไม่จำกัดจำนวนกล้อง
98%
อัตราการตรวจจับใบหน้าบนวิดีโอ

เมืองอัจฉริยะ
ด้วย FINDFACE

แนวคิดของเมืองอัจฉริยะที่มีการวิเคราะห์จากวิดีโออัจฉริยะเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีความสำคัญซึ่งได้กลายมาเป็นพื้นฐานของการรักษาความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะทั่วโลก

ค้นหาว่า FindFace ปกป้องสภาพแวดล้อมในตัวเมืองได้อย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติม

FINDFACE ความสามารถ

ติดต่อ
ผู้เชี่ยวชาญของเรา
ค้นหาว่า FindFace ปกป้องพื้นที่สาธารณะได้อย่างไร