การจดจำใบหน้า
สำหรับสถาบันการเงิน

ค้นหาผู้กระทำความผิด และต้อนรับลูกค้าวีไอพีด้วยความช่วยเหลือของซอฟต์แวร์จดจำใบหน้าที่ดีที่สุด ปรับปรุงคุณภาพในการให้คะแนนแก่ผู้กู้ยืมที่มีศักยภาพ และลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน FindFace ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรักษาความปลอดภัยให้กับธุรกิจของคุณ

< 1 วินาที
เพื่อตรวจสอบลูกค้าที่ตู้เอทีเอ็มเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของผู้ฉ้อโกง
การฉ้อโกงในธนาคารมากถึง 90%
เกิดขึ้นจากกระทำโดยพนักงาน หรือผู้สมรู้ร่วมคิด
เปิดบัญชีได้เร็วกว่า 5 นาที
โดยไม่ต้องไปเดินทางไปที่ธนาคาร

เทคโนโลยี ข้อดี

ความเป็นผู้นำ
ด้วย FINDFACE