สถาบัน
การศึกษา

ระบบจดจำใบหน้าสำหรับโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย

เราได้ออกแบบระบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย ลดปริมาณงานเอกสารให้กับครู และแจ้งความไม่สอดคล้องกันให้ผู้ปกครองทราบ ทำให้สถาบันการศึกษากลายเป็นสถานที่ซึ่งทุกคนรู้สึกสนุกสนานไปกับการทำงาน และการเรียนรู้ได้ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้

< 0,5 วินาที
สำหรับการยืนยันตัวตนที่บริเวณทางเข้า
ยาวนานถึง 50 นาที
เวลาเรียนต่อสัปดาห์สามารถบันทึกการติดตามการเข้าเรียนในคาบเรียนได้ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตัวตน
100% ป้องกัน
ผู้มาเยือนที่ไม่ต้องการได้ 100%

ความสามารถของเทคโนโลยีที่ใช้ในการระบุตัวตน
ในสถาบันการศึกษา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของระบบจดจำใบหน้า FindFace ว่าคุณจะมั่นใจว่าสถาบันการศึกษาของคุณปลอดภัยได้อย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติม

ทำไมต้อง FINDFACE

ติดต่อ
ผู้เชี่ยวชาญของเรา
เรียนรู้ว่าระบบการจดจำใบหน้า FindFace สามารถรับประกันความปลอดภัยให้กับสถาบันการศึกษาได้อย่างไร