ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน ที่เมืองบราซิเลีย ได้มีการจัดการประชุมสัมมนาด้านความปลอดภัยครั้งที่ 4 ขึ้น เป็นงานสำหรับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานข่าวกรอง และองค์กรอื่น ๆ ที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงของชาติในประเทศบราซิล ทีมบราซิลได้นำเสนอ “การจดจำใบหน้า: สถาปัตยกรรม และวิสัยทัศน์การดำเนินงานของระบบขนาดใหญ่” ซึ่งช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เข้าร่วมประชุม บูธแสดงผลิตภัณฑ์ของ NtechLab ได้สาธิต เทคโนโลยีการวิเคราะห์วิดีโอแบบหลายวัตถุ โดยเพื่อนร่วมงานหลายคน และเทคโนโลยีนี้ได้ดึงดูดผู้เข้าชมที่ให้ความสนใจมากกว่า 100 คนภายในสองวันซึ่งรวมไปถึงหัวหน้ากรมกตำรวจ และนักข่าวประจำภูมิภาคต่าง ๆ